Kenniscentrum

11 resultaten
Artikel

De term innovatie werd populair in de naweeën van de zware economische crisis van de late jaren 1970. Wie aan innovatie denkt, denkt bijna...

Artikel

In Oost-Europa was het al langer een vertrouwd beeld in de publieke ruimte: fysieke oefeningen in parken en speeltuintjes en op pleinen. Officieel...

Artikel

In de sessie ‘Mijn stad/onze stad’ tijdens L!NT stonden we stil bij de creatieve kracht van steden om het samenleven te verbeteren. Het...

Artikel

“Laten we er bij aanvang geen doekjes om winden: creativiteit en de stad, ze zijn voor elkaar gemaakt.” Met die zin begint antropoloog Karel...

Artikel

‘Urban cracks’ kunnen heel uiteenlopende vormen aannemen. Het kunnen zowel braakliggende terreinen als leegstaande gebouwen zijn. Ze maken...

Artikel

Dat is wat sociaal-artistiek is: kunst maken met al dan niet kwetsbare burgers en ‘doelgroepen’, vanuit een grote aandacht voor zowel ieders...

Artikel

Eind 2003 sloot Samenlevingopbouw Gent vzw een convenant met de Stad Gent. Via dit convenant engageerde Samenlevingsopbouw zich om de participatie...

Artikel

Als het gaat over vrij (burger)initiatief en stadscontexten, dan spant City Mine(d) de kroon.
Opgericht als ‘een vereniging voor het...

Artikel

Het stadsbestuur van Gent maakt al enkele jaren middelen vrij om initiatieven van haar burgers te valoriseren. ‘Creeer je Wijk’ is de nieuwste...

Artikel

Voor moslims in Europa betekenen moskeeën meer dan ‘broodnodige’ ruimtes voor de rituele praktijk. In de diasporacontext krijgen ze tevens de...

Pages