Kenniscentrum

130 resultaten
Artikel

Om de twee jaar neemt de Zinneke Parade in mei de Brusselse straten in, en elke keer komen meer en meer mensen genieten van een prachtige stoet...

Artikel

Aanleiding tot dit gesprek is de workshop op de Demos-studiedag L!NT op 20 mei 2009 over de ‘nomadische’ methodiek van vzw kleinVerhaal. Die...

Artikel

Als het gaat over vrij (burger)initiatief en stadscontexten, dan spant City Mine(d) de kroon.
Opgericht als ‘een vereniging voor het...

Artikel

Het stadsbestuur van Gent maakt al enkele jaren middelen vrij om initiatieven van haar burgers te valoriseren. ‘Creeer je Wijk’ is de nieuwste...

Artikel

‘De digitale kloof’: de term klinkt velen onbekend in de oren. Nochtans geeft de beeldende metafoor een idee van wat de digitale kloof is. Het...

Artikel

Interculturaliteit en participatie: het zijn harde noten om te kraken. Sta ons dus toe om onmiddellijk positie in te nemen. We zijn, net zoals An...

Artikel

Eltje Bos en Cas Smithuijsen stellen dat een beleid waarin productiemiddelen worden overgedragen aan migrantengroepen, of subsidies worden...

Artikel

In zowel het Nederlandse als het Vlaamse diversiteitsbeleid binnen de kunst is er de afgelopen jaren veel nadruk gelegd op diversiteit in de zin...

Artikel

Voetbal is laagdrempelig. Voetbal spreekt jongens aan, van welke herkomst ook. Hierdoor voelt het voetbal, meer dan andere sporten, dat de...

Artikel

De Momenten-rubriek ‘Spraakmakers chatten’ is een directe en oprechte dialoog via een persoonlijk e-mailgesprek. Hiermee wil Demos denken vanuit...

Pages