Kenniscentrum

130 resultaten
Artikel

Stijn Suijs was lange tijd zelf een overtuigde voorstander: we moeten armen zo veel mogelijk zelf het woord geven in de armoedebestrijding. De...

Artikel

Met de Franse filosoof Jacques Rancière beaamt BAVO (een onderzoeksbureau dat zich bezighoudt met de politieke dimensies van kunst, architectuur...

Artikel

In de sessie ‘Mijn stad/onze stad’ tijdens L!NT stonden we stil bij de creatieve kracht van steden om het samenleven te verbeteren. Het...

Artikel

“Laten we er bij aanvang geen doekjes om winden: creativiteit en de stad, ze zijn voor elkaar gemaakt.” Met die zin begint antropoloog Karel...

Artikel

‘Urban cracks’ kunnen heel uiteenlopende vormen aannemen. Het kunnen zowel braakliggende terreinen als leegstaande gebouwen zijn. Ze maken...

Artikel

Tijdens L!NT, in de sessie ‘Ja, ik doe niet mee’ gingen academici en praktijkmensen met elkaar in gesprek over de dunne scheidingslijn tussen ‘...

Artikel

Dat is wat sociaal-artistiek is: kunst maken met al dan niet kwetsbare burgers en ‘doelgroepen’, vanuit een grote aandacht voor zowel ieders...

Artikel

De Wekker vzw uit Roeselare is een ontmoetingsplaats voor – al dan niet lokale – kunstenaars en gelijkgestemden. Ze bestaat al bijna 25 jaar en...

Artikel

Een courante discussie in het jeugdwerk gaat over de mogelijke betekenis van jeugdwerk voor kinderen en jongeren uit maatschappelijk kwetsbare...

Artikel

Inge Van de Walle doorzwom de zee aan initiatieven die het Bamfordrapport teweegbracht. De Australische professor Anne Bamford deed namelijk...

Pages