Kenniscentrum

130 resultaten
Artikel

Hoe kijken we naar armoede en welke evoluties heeft onze blik ondergaan? Dit is een vraag die de hele geschiedenis zou kunnen omvatten, maar het...

Artikel

Vrijetijdsparticipatie is niet alleen een grondrecht van elke burger, maar draagt ook bij tot de strijd tegen armoede. Door participatie aan...

Artikel

De eerste impuls voor het project ‘cultuurparticipatie’ te Brugge werd gegeven door het stadsbestuur, het OCMW sprong mee op de trein als...

Artikel

Ronse is aan de beterhand: er is sinds kort een voorzichtige socio-economische kentering, en het inwonersaantal stijgt. Dat was nog niet zo lang...

Artikel

In Erpe-Mere is een vrijetijdspas, of liever ‘kansenpas’, niks nieuws meer. Toch blijft de kansenpas zich vernieuwen en blijft het lokaal netwerk...

Artikel

Het participatieverhaal van Aalst is ongetwijfeld tot over de grenzen heen gekend. De kansenpas van Aalst was een van de eerste in Vlaanderen en...

Artikel

In 1998 besloot de communicatiedienst van de stad Sint-Niklaas om het vrijetijdsaanbod beter te communiceren richting het grote publiek, en...

Artikel

Onderzoekers stellen vast dat er een nieuwe groep generatiearmen is. Het predicaat ‘nieuwe’ koppelen aan een ‘generatie’ klinkt dubieus, maar het...

Artikel

De lokale netwerken vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede bieden een basis en voedingsbodem om op lokaal niveau en vanuit de lokale...

Artikel

Talrijke pogingen zijn al ondernomen om een goede definitie te geven van het begrip armoede. ‘Een tekort aan middelen’ en ‘sociale uitsluiting’...

Pages