Kenniscentrum

307 resultaten
verslag studiedag 'samenspel sport en zorg'
Artikel

De Sleutel en Politeia organiseerden op 30 mei de studiedag ‘Samenspel sport en zorg: de sleutel voor succesvolle re-integratie'. Meer dan 140...

Sportdiensten en clubs in de bres voor vluchtelingen
Artikel

Europa kampt met een sinds ’40-’45 niet meer geziene vluchtelingenstroom. Ook de sportsector wordt geappelleerd op haar sociale taak. Ze worden...

Bewoners van de maand - Netwerk / centrum voor hedendaagse kunst
Artikel

De laatste zaterdag van oktober 2015 is een onverwacht warme en zonnige dag. Ik heb een...

Artikel

Dēmos ondersteunt en begeleidt organisaties die werk willen maken van meer en betere vrijetijdsparticipatie van kansengroepen. Het spreekt voor...

De Brievenschrijver - Interview met Simon Allemeersch
Artikel

Tijdens WOI vluchtte de overgrootvader van theatermaker Simon Allemeersch naar Nederland. Hij...

Artikel

Armoede wordt vaak enkel gezien als een gebrek aan middelen, maar meer dan dat is het ook netwerk van uitsluitingen. De armen worden op...

Artikel

Armoede is een zekerheid, het is er en het zal altijd blijven bestaan, maar een waardige samenleving keurt die armoede pertinent af. Iedereen is...

Artikel

Vooraleer men kan deelnemen aan (dé) cultuur, zijn er voor sommige lagen van de bevolking eerst heel wat drempels te overwinnen. Het is...

Artikel

Sinds 2003 is het Koninklijk Besluit voor de bevordering van maatschappelijke participatie en culturele en sportieve ontplooiing van kracht. OCMW’...

Artikel

Het toekennen van subsidies wordt vaak ingezet als stimulerende en ondersteunende strategie voor het bevorderen van participatie in de stad. Via...

Pages