Kenniscentrum

273 resultaten
Artikel

Sinds de vroege jaren 1990 is er een nieuwe wereldorde ontstaan onder invloed van immigratie. Dat heeft een zeer grondige invloed gehad op de...

Artikel

Jos Jacobs, directeur van het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum, beschrijft voor ons zijn kijk op de evoluties in de integratiesector. Hij kijkt...

Artikel

Saul Steinberg maakte in 1951 een tentoostelling van een reeks valse paspoorten. Daarmee stelde hij de vanzelfsprekendheid van identiteit en...

Artikel

Dankzij de democratisering van audiovisuele instrumenten leren jongeren in Brussel zelf video’s en films maken. Zij boksen een videoclip voor hun...

Artikel

Integratie wordt vaak gelijkgeschakeld aan participatie: een mens die niet deelneemt aan be- paalde activiteiten maakt immers geen contacten met...

Artikel

Zijn we politiek genoeg? Het is een vraag die ook de kunsten bezighoudt. Het sociaal-artistiek werk zou hier alvast volmondig ‘ja’ op moeten...

Artikel

Sociaal-cultureel volwassenenwerk is actief op de naad van leefwereld en systeem en beweegt in het spanningsveld tussen het integreren van...

Artikel

Wat is de verklaring voor de paradoxale effecten van het hele spectrum aan participatiebevorderende organisaties en beleidsmaatregelen vandaag?...

Artikel

Laten we het nu eens niet hebben over het toeleiden van bepaalde groepen naar het jeugdwerk, maar over participatie aan het jeugdwerk als hefboom...

Artikel

In het Gentse Baudelopark ligt sinds 21 maart 2013 een kist begraven. De inhoud? Twee woorden: ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’. Deze werden op 21...

Pages