Kenniscentrum

272 resultaten
DWARSLIGGERS IN DE HOOFDSTAD. De kracht van sociaal-artistieke praktijken in Brussel.
Artikel

Geloof je dat cultuur een krachtige hefboom kan zijn om mensen een stem te geven en bij elkaar te brengen? Dan heb je de kracht ontdekt van...

Eigen Volk eerst?
Artikel

Dit jaar werd overal in België 50 jaar migratie gevierd. Daarnaast hervormde minister Geert Bourgeois de afgelopen legislatuur grondig de...

De geest van Elinor (2014)
Artikel

Op stedelijk niveau groeit het besef dat de transitie naar een duurzame samenleving een structurele omslag vergt en moet steunen op brede...

Werken aan netwerken tegen armoede (2013)
Artikel

De term ‘netwerken’ lijkt het nieuwe modewoord. Iedereen heeft het erover: op Facebook, Twitter, een receptie of de sportclub. Netwerken brengen...

Werken in netwerken. Gemeente 3.0 (2013)
Artikel

De gemeente kan het niet meer alleen, schrijft De Rynck in een essay voor het tijdschrift Lokaal van VVSG. Om de dienstverlening te verbeteren...

De stad als bron van sociale innovatie
Artikel

Er broeit wat in de stad. In de marges van het sociaal beleid ontstaan sinds de late jaren 1970 kleine, lokale projecten in steden. Organisaties...

Cultuur in laagjes. Waarom we de échte participatiedrempels onvoldoende kennen. (2009)
Artikel

Ook al zouden we het graag anders willen en ondanks een Participatiedecreet, participeren vele mensen minder of bijna niet aan cultuur. Een van de...

Voorbij valkuilen en droomscenario's, lokale netwerken vrijetijdsparticipatie (2011)
Artikel

Via het Participatiedecreet wil de Vlaamse overheid onder meer de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede op lokaal niveau aanmoedigen. De...

Sociaal-cultureel werk in de strijd tegen armoede (2011)
Artikel

Wil ook jij je werking openstellen voor mensen in armoede? Plan je interventies om sociale uitsluiting in onze samenleving tegen te gaan? Ben je...

Een interactieve rol voor armen in het armoedebeleid? (2004)
Artikel

Deze paper is een verkenning van de theorie van interactief beleid en biedt een definitie van doelgroepsturing. Het is een eerste poging tot...

Pages