Kenniscentrum

307 resultaten
De Pleintjes - Demos sprak met Amar Zouggaghi (JES vzw) en Karim Bachar (Futsal Topsport Antwerpen)
Artikel
‘De Pleintjes’ is een documentaire van het jonge mediacollectief nummer10 die het verhaal vertelt van het Antwerpse pleintjesvoetbal. In buurten...
Vzw Al-arm fietst over de ‘gezondheidskloof’
Artikel
Gezondheid mag dan al een sociaal grondrecht zijn, de gezondheidskloof tussen hoog- en laaggeschoolden is er de voorbije jaren niet kleiner op...
Brede School Gent - Demos sprak met Mary-Ann de Meijer
Artikel
Brede School is een overkoepelende naam voor Brede Schoolprojecten die in Gentse wijken lopen. De doelstelling van deze projecten is de...
Breda Actief - Demos sprak met Corrie Marijnissen en Brenda Zeelenberg
Artikel
De stad Breda zet de laatste jaren sterk in op het verhogen van de leefkwaliteit voor haar inwoners. Dit doet ze door het vrijwilligerswerk sterk te...
Onderzoek rond sport en kansengroepen
Artikel

In de eerste editie van het tijdschrift Sport en Strategie werden enkele pagina's gewijd aan lopend en...

Sportwereld en jeugdwelzijnswerk op weg naar partnership
Artikel

Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, zeg maar jeugdwelzijnswerk, is ondenkbaar zonder bewegingsactiviteiten, recreatieve...

Waar mag MIA scène maken?
Artikel

De kern van participatieprojecten is dat ze de kloof verkleinen tussen verschillende werelden die niet zo makkelijk bij elkaar te brengen zijn....

DWARSLIGGERS IN DE HOOFDSTAD. De kracht van sociaal-artistieke praktijken in Brussel.
Artikel

Geloof je dat cultuur een krachtige hefboom kan zijn om mensen een stem te geven en bij elkaar te brengen? Dan heb je de kracht ontdekt van...

Eigen Volk eerst?
Artikel

Dit jaar werd overal in België 50 jaar migratie gevierd. Daarnaast hervormde minister Geert Bourgeois de afgelopen legislatuur grondig de...

De geest van Elinor (2014)
Artikel

Op stedelijk niveau groeit het besef dat de transitie naar een duurzame samenleving een structurele omslag vergt en moet steunen op brede...

Pages