Kenniscentrum

307 resultaten
Werken aan netwerken tegen armoede (2013)
Artikel

De term ‘netwerken’ lijkt het nieuwe modewoord. Iedereen heeft het erover: op Facebook, Twitter, een receptie of de sportclub. Netwerken brengen...

Werken in netwerken. Gemeente 3.0 (2013)
Artikel

De gemeente kan het niet meer alleen, schrijft De Rynck in een essay voor het tijdschrift Lokaal van VVSG. Om de dienstverlening te verbeteren...

De stad als bron van sociale innovatie
Artikel

Er broeit wat in de stad. In de marges van het sociaal beleid ontstaan sinds de late jaren 1970 kleine, lokale projecten in steden. Organisaties...

Cultuur in laagjes. Waarom we de échte participatiedrempels onvoldoende kennen. (2009)
Artikel

Ook al zouden we het graag anders willen en ondanks een Participatiedecreet, participeren vele mensen minder of bijna niet aan cultuur. Een van de...

Voorbij valkuilen en droomscenario's, lokale netwerken vrijetijdsparticipatie (2011)
Artikel

Via het Participatiedecreet wil de Vlaamse overheid onder meer de vrijetijdsparticipatie van personen in armoede op lokaal niveau aanmoedigen. De...

Sociaal-cultureel werk in de strijd tegen armoede (2011)
Artikel

Wil ook jij je werking openstellen voor mensen in armoede? Plan je interventies om sociale uitsluiting in onze samenleving tegen te gaan? Ben je...

Een interactieve rol voor armen in het armoedebeleid? (2004)
Artikel

Deze paper is een verkenning van de theorie van interactief beleid en biedt een definitie van doelgroepsturing. Het is een eerste poging tot...

jespo2
Artikel

In het kader van het Participatiedecreet kunnen vzw’s twee keer per jaar een subsidieaanvraag voor participatieprojecten indienen. Het doel van...

unicef_manifeste_pauvrete
Artikel

Weliswaar - het vakblad van de Vlaamse overheid voor het welzijnswerk en de gezondheidssector - ontwikkelde een toegankelijk dossier over het...

Nozizwe_Dube
Artikel

Op woensdag 29 mei 2013 organiseerden Vitamine C en JINT in samenwerking met Demos, de afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-...

Pages