Vlaamse regering stopt Participatieprojecten Kansengroepen

item_left

item_right

Vlaamse regering stopt Participatieprojecten Kansengroepen

bart

"Jan Jambon zal werk blijven maken van de uitvoering van het Participatiedecreet. Daartoe zal hij steun geven aan participatieprojecten kansengroepen, lokale netwerken vrijetijdsparticipatie, het Fonds Vrijetijdsparticipatie, Demos en Publiq." Dat lazen we in de beleidsnota van de minister. Steun aan toekomstige participatieprojecten kansengroepen komt er helaas niet. 

(Lees verder onder de afbeelding)

Beeld: 'Anger' - James Alby / Flickr - CC BY-ND 2.0

Op kerstavond kwam vanuit de administratie Cultuur, Jeugd en Media Vlaanderen het bericht dat een maatregel uit het decreet, de 'Participatieprojecten Kansengroepen' vanaf 1 januari 2020 wordt stopgezet. Het budget zou ontoereikend zijn.

Luttele uren voor de Vlaamse regering 450.000 euro schonk aan de Warmste Week, schrapte ze 750.000 euro structurele middelen waarmee jaarlijks tientallen organisaties via één- of meerjarige projecten cultuur, jeugdwerk en sport tot bij nieuwe en vaak kwetsbare groepen brengen. Dat kwam hard aan. Bij ons en bij organisaties die momenteel een participatieproject aan het ontwikkelen zijn.

Vlaanderen voorzag binnen het decreet elk jaar middelen in twee subsidieronden. De afgelopen 10 jaar werden bijna 450 projecten betoelaagd. Circusplaneet vzw bijvoorbeeld, ontwikkelde ermee haar werking in de Brugse Poort in Gent. Centrum Kauwenberg, een organisatie voor armoedebestrijding in Antwerpen, startte er een bewegingsschool mee op voor jonge kinderen en hun ouders. Palhik Mana vzw versterkt Brusselse vrouwen via terugspeeltheater. De subsidie gaf een belangrijke impuls voor Les Gazelles de Bruxelles vzw, een loopclub die kansarmen en kansrijken samenbrengt. En voor City Pirates in Antwerpen. Het was de start van sportclub Boezjeern in Eeklo. Of van de KunstZ Academie, een organisatie die nieuwkomers en anderstaligen wegwijs maakt in de podiumkunstensector.

De Participatieprojecten Kansengroepen is één van de maatregelen in het Participatiedecreet. Dat decreet kwam er in 2008 als een flankerende maatregel. Binnen de bestaande cultuur-, jeugdwerk- en sportdecreten was er te weinig aandacht voor nieuwe en kwetsbare groepen. Het participatiedecreet moest dat verhelpen. Je kan het decreet en bijhorende projectoproep dus best begrijpen als een onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling die inzet op gelijke kansen in cultuur, jeugdwerk en sport. Een afdeling die nieuwe initiatieven van onderuit liet groeien en innovatie koppelt aan maatschappelijke impact.

Het schrappen van deze maatregel vinden we onverstandig. De timing ervan ongelukkig. De uitdagingen zijn vandaag niet kleiner dan 10 jaar geleden. Werken aan inclusie en gelijke kansen in cultuur, jeugdwerk en sport vraagt niet om minder budget. Wel om een andere en meer gerichte inzet. De uitdagingen, leerkansen en oplossingen naar inclusie en gelijke kansen in het jeugdwerk, de cultuur- en de sportsector lopen parallel. Je blijft ze best samen opnemen. Schrap je de participatieprojecten, dan schrap je ook de kans op innovaties die traditionele kokers van cultuur, jeugdwerk en sport doorbreken. We hopen hierover snel in overleg te kunnen gaan met minister-president Jambon en zijn ministers van sport Ben Weyts en jeugd Benjamin Dalle.

Wie een participatieproject wilde starten in de tweede helft van 2020, moest de aanvraag voor subsidies uiterlijk op 1 februari 2020 indienen. Deze subsidieronde vervalt dus. Op 9 januari organiseren we een specifiek moment waarop je terecht kan voor feedback op je projectidee. Omdat feedback nooit kwaad kan en om je te oriënteren op eventueel andere financieringsbronnen, houden we die datum aan. Onze collega's contacteren je hierover binnenkort.