Dossier bij de praktijktafel 'leve(n)de lokale netwerken'

item_left

Praktijktafel levende netwerken

item_right

Dossier bij de praktijktafel 'leve(n)de lokale netwerken'

Dossier

Op 7 juli 2011 organiseerde we een stevige praktijktafel over leve(n)de lokale netwerken. De eerste lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede zijn straks drie jaar actief. Een perfect moment om terug te blikken. We wilden nagaan hoe een lokaal netwerk een hecht netwerk blijft met een duurzame doorwerking. Dat kan enkel met gedreven mensen en betrokken diensten. Evalueren en bijsturen is minstens even belangrijk: de geleverde inspanningen eerlijk bevragen. 

Daarom moeten we enkele kritische vragen stellen. Op deze praktijktafel behandelen we er alvast drie: Hoe kunnen we de dialoog met mensen in armoede verder uitbouwen? Hoe kunnen we concreet ons netwerk evalueren? En hoe bouwen we bovenlokale en/of intersectorale samenwerking best uit?

TAFEL 1: TIJD VOOR DIALOOG MET MENSEN IN ARMOEDE

Dialoog opzetten met mensen in armoede vraagt tijd en moeite. De krachten bundelen en een stapsgewijze aanpak werpt vruchten af. Maar als je werkt aan structurele oplossingen moet je impact hebben op het beleid. Dat is niet evident, beleidsbeïnvloeding is meer dan het inspelen op structuren, procedures en processen.
Over de Zulle (samenwerking tussen Samenlevingsopbouw en ’t Hope, vereniging waar armen het woord nemen) werkte rond de versterking van de participatie van kansengroepen bij de uitbouw van woonbegeleiding. Hun methodische en praktische ervaringen in Roeselare werden gebundeld en zijn ook relevant voor de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. Beide organisaties kunnen terugblikken op een intens proces en komen daarover vertellen. 

TAFEL 2: HANDVATEN VOOR SAMENWERKING TUSSEN LOKALE BESTUREN EN ARMOEDEVERENIGINGEN

Melissa Bosmans (Provincie Limburg) deed in 2008 een onderzoek bij negen Limburgse armoedeverenigingen en de lokale besturen waar deze gevestigd zijn in het kader van de samenwerking rond het lokaal sociaal beleid. Het onderzoek peilde naar de verschillende ondersteuningsvormen en samenwerkingsverbanden. Vanuit dit onderzoek geeft Melissa in deze praktijktafel handvaten mee om een vruchtbare samenwerking op te zetten tussen lokale besturen en armoedeverenigingen. Ze doet samen Rudy Lauwers van de vereniging Warm Hart die een bijdrage vanuit de praktijk levert.

TAFEL 3: SAMENWERKING BOVENLOKALE PARTNERS

Iedereen heeft recht op een zinvolle vrijetijdsbesteding. Om mensen met een laag inkomen dit recht ook te gunnen, werd er in Halle een kortingspas bedacht. De dienst Vrije Tijd, het OCMW en verschillende welzijnspartners (CAW, buurtwerk…) uit Halle hebben de koppen bij elkaar gestoken. Met o.a. de Kom!pas als resultaat. Aan deze tafel gaan we dieper in op het proces: de aanzet tot een intersectorale samenwerking, de kritische succesfactoren om een lokaal netwerk dynamisch te houden, de meerwaarde van partners buiten het lokaal bestuur.