Kenniscentrum

264 resultaten
Knowledge from the margins
Methodiek

Participate is een initiatief gecoördineerd het Britse Institute for Development Studies (IDS). 18...

Van analyse naar synthese. Breng je informatie samen in kernthema’s.
Methodiek

Een synthese van alle informatie die je via verschillende kanalen hebt verzameld is een belangrijke volgende stap. Immers, niet alles wat is...

De archipel. Breng verschillende gemeenschappen in kaart.
Methodiek

Om je project alle kansen te geven is het de moeite waard om in het begin goed na te denken waar je terecht kan, met wie je zeker contact moet...

Een SWOT-analyse. Inventariseer interne werking en externe omgeving in functie van concrete acties.
Methodiek

SWOT-analyse is een methode om op een gestructureerde manier de interne en externe omgeving te analyseren. Een SWOT-analyse kan je helpen om...

Speed sparren. Efficiënt feedback verzamelen.
Methodiek

Speed sparren kan gebruikt worden om op een snelle en efficiënte manier van verschillende mensen input te krijgen. Het kan een alternatief bieden...

2x2 vragen. Van abstract naar concreet.
Methodiek

De 2x2 vragenmethodiek kan je helpen om algemene doelen te vertalen naar concrete activiteiten om de inhoudelijke richting te bepalen. De...

actie_een_huis_voor_iederen_centrum_west
Methodiek

D'BROEJ vzw, 'De Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren', wil via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bijdragen tot...

Participatieve methoden. Een gids voor gebruikers. 2006.
Methodiek

Een gids voor praktijkmensen die leren hoe een participatief proces te starten. Dit pakket bevat een zeer pragmatische beschrijving van 13...

De Powercube van Gaventa. Machtsverhoudingen in kaart brengen.
Methodiek

Als je verandering wil realiseren - zeker met groepen in een precaire positie - dan bots je vroeg of laat op bestaande machtsverhoudingen. Een...

De startvraag. Formuleer een goede vraag of uitdaging voor je project.
Methodiek

Je loopt rond met een idee voor een project. Een goede eerste stap is om je eerste idee concreter te formuleren in een (onderzoeks)vraag of een...

Pages