Kenniscentrum

264 resultaten
Mijn Verleden - vzw Tuinwijk 2020 - Maasmechelen
Praktijk

In 1994 maakte vzw Thebe een film waarbij jongeren op zoek gingen in hun eigen mijnverleden (Black and White Unite). Met de honderste verjaardag...

CROSSING - Vormingscentrum Foyer vzw - Brussel
Praktijk

Een locatietheaterproject rond het gegeven oversteken, loslaten, overleven en integreren in de veelculturenstad Brussel. Maatschappelijk zeer...

wijkcentrum_dekring
Praktijk

Het project S(UP)PORT! is een vervolg op het HIP-project van Wijkcentrum de Kring. Centraal staat duurzame sportparticipatie van mensen in armoede...

damlavzw_moederinverschillendeculturen
Praktijk

In de reeks activiteiten, georganiseerd door Damla ter gelegenheid van Moederdag, kwamen op 16 mei Limburgse moeders, die tot verschillende...

Cultuurparticipatie in de Centrale Gevangenis van Leuven - Beschermcomité dienst voor maatschappelijke re-integratie - Leuven
Praktijk

Dit project onderzoekt hoe de cultuurparticipatie van gedetineerden gestimuleerd kan worden en hoe het cultuuraanbod in de Centrale Gevangenis...

Human-Centred Design (HCD) Toolkit
Methodiek

In samenwerking met de Bill and Melinda Gates Foundation, deelt Ideo een toolkit voor NGO’s en sociale ondernemingen. De toolkit is gericht op...

Berenhuis
Praktijk

'Op zoek naar Zevenslaper' is een project waarbij Art 27 de buurt meer wil betrekken op de bestaande werking van Het Berenhuis en de buurtbewoners...

Leren Ondernemen
Praktijk

Het project ‘Anders worden’ is een samenwerking van de armoedevereniging Leren Ondernemen en kunstbank/What> in Leuven. Deze samenwerking kreeg...

decentrale_gent
Praktijk

Het Intercultureel Centrum De Centrale organiseert reeds 12 jaar cursussen niet-Westerse muziek. De hoge participatie van mensen van etnisch-...

onsgedacht_lier_onstheater
Praktijk

In Lier loopt een theaterproject met kansarmen. Dit project is ingebed in het project Kunst-Proeven van ons Gedacht vzw. Het is een samenwerking...

Pages