Kenniscentrum

264 resultaten
Een projectteam samenstellen. Een evenwichtig en multidisciplinair team is de perfecte start voor je project.
Methodiek

Een project uitdenken en uitwerken kan je niet alleen. Organisaties gaan dan ook vaak op zoek naar partners en stellen een projectteam samen. Het...

Forumtheater. Samen nieuwe scenario's bedenken én uitproberen.
Methodiek

De grondlegger van deze methode is Augusto Boal, die in Brazilië en later ook op andere plaatsen in de wereld vele onderdrukte groepen in de...

De Asset Based Community Development (ABCD)-methode. Haal het beste uit een buurt.
Methodiek

De ABCD-methode is een manier om aan gemeenschapsontwikkeling te doen. De nadruk van het proces ligt bij de gemeenschap zelf. Anders dan de meeste...

Bronnenonderzoek. Informatie verzamelen voor je project.
Methodiek

Het uitvoeren van een bronnenonderzoek bestaat uit het opsporen en combineren van (vak)literatuur, krantenartikelen, interviews, rapporten, memo’s...

Het knipperlichtenmodel. Kwantitatief en kwalitatief buurtonderzoek.
Methodiek

Als je project zich ent op een concrete buurt, dan biedt het knipperlichtenmodel een handig kader om een vooronderzoek te doen in deze buurt. Het...

Sociale netwerkanalyse. Wie heeft contact met wie in deze buurt?
Methodiek

Als je project in een concrete wijk of buurt plaats vindt, dan kan je een sociale netwerkanalyse voeren om een beter zicht te krijgen op hoe het...

Permanent breakfast. Ontbijten in de publieke ruimte zet een kettingreactie in gang.
Methodiek

In mei 1996 start een groep kunstenaars met het organiseren van ontbijten in de publieke ruimte. Het idee is heel simpel. Eén iemand nodigt vier...

Groepsdiscussie - de visbokaal
Methodiek

De visbokaal (Fishbowl) is een techniek om met een groep te discussiëren over een complex of controversieel thema. De leden van een klein panel (3...

Wat weten we al, wat weten we nog niet? Zicht krijgen op aanwezige en ontbrekende kennis
Methodiek

Meestal heb je al een pak informatie of kennis over de vraag, het probleem, het veld of de uitdaging die je wil verkennen. Dan komt het er op aan...

Tupperware-methode. Sleutelfiguren brengen je in contact met de doelgroep van je project
Methodiek

Deze methode is ontwikkeld naar het voorbeeld van de tupperwareparty uit de jaren vijftig. Mensen uit de beoogde doelgroep worden gevraagd om op...

Pages