Kenniscentrum

300 resultaten
Dossier

Op 26 oktober verzamelden regisseurs en partners van lokale en intergemeentelijke netwerken vrijetijdsparticipatie in Mechelen voor een dosis...

Dossier

In steeds meer gemeenten en regio’s in Vlaanderen brengt de uitrol en de werking van de UiTPAS diverse lokale actoren in beweging in functie van...

Dossier

Meer en meer buurten in Vlaanderen en Brussel profileren zich als zorgzame buurt. Ze gaan actief op zoek naar (maatschappelijk) kwetsbare personen...

Dossier

Grote maatschappelijke knopen worden niet opgelost door ze eenzijdig in het bakje van de overheid, zorgsector, onderwijs… te droppen. We zetten er...

Dossier

Werken aan toegankelijkheid van vrije tijd doe je enerzijds met concrete acties maar meer en meer vergt het ook een brede kijk op het lokaal...

Dossier

Als netwerkregisseur vrijetijdsparticipatie wil je de afstand tussen vrijetijdsvraag/-wens én vrijetijdsaanbod zo klein mogelijk maken. Dat is...

Dossier

In het voorbije jaar ging de vereniging waar armen het woord nemen De Keeting aan de slag rond het thema mobiliteit. Het zich autonoom kunnen...

Methodiek

Hannelore Vleugels verkende met ons de mogelijkheden van storytelling om inzichten uit je werking naar anderen over te brengen.

...

Online praktijktafel "digitale uitsluiting treft ook het vrijetijdsaanbod"
Document
Op 15 juni namen een 40-tal deelnemers deel aan onze online praktijktafel over digitale uitsluiting en de rol van lokale netwerken. In deze...
Maatschappelijk kwetsbare jongeren aan het woord over vrije tijd en welbevinden
Document

Foto van Vlaams Netwerk tegen Armoede

In april publiceerde het Netwerk tegen Armoede een uitgebreid rapport over de noden en...

Pages