Kenniscentrum

15 resultaten
Vorming over armoede
Document
Veel lokale netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede willen inzetten op vorming en sensibilisering rond armoede. Het kan gaan om vorming...
Armoedecriteria in een lokaal netwerk
Document

Noch het decreet, noch de uitvoeringsbesluiten van het Vlaams Participatiedecreet vermelden een concrete afbakening of definitie van wie – in de...

Praktijkkader voor werken aan aandachtsgebieden
Document

Van oudsher heeft het maatschappelijk opbouwwerk een sterke traditie in het buurtwerk. De laatste decennia neemt Samenlevingopbouw vaak een rol op...

Onderzoek relatie welzijnsschakels en OCMW's
Document

In kleinere, landelijke gemeentes, waar het grootste deel van de welzijnsschakelgroepen actief is, zijn OCMW’s vaak de enige structurele partners...

Focus op Fonds Participatie en Sociale Activering
Document

Naast financiële steun in de vorm van een (equivalent) leefloon kunnen OCMW cliënten steun genieten om deel te nemen aan sociale, culturele en...

Veelgestelde vragen bij de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie personen in armoede - versie april 2017
Document

De Vlaamse overheid zet via het Participatiedecreet in op de creatie van ‘ ...

Sociale innovatie ontleed: perspectieven voor armoedebestrijding (2013)
Document

Sociale innovatie gericht op armoedebestrijding is geen nieuw fenomeen. In de ruimtelijke en institutionele marges van de welvaartsstaat...

Naar een doelmatigere armoedebestrijding (2008)
Document

In december 2007 kreeg het Centrum OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad) de opdracht van het Departement Welzijn,...

Pages