Kenniscentrum

17 resultaten
Sociale innovatie ontleed: perspectieven voor armoedebestrijding (2013)
Document

Sociale innovatie gericht op armoedebestrijding is geen nieuw fenomeen. In de ruimtelijke en institutionele marges van de welvaartsstaat...

Naar een doelmatigere armoedebestrijding (2008)
Document

In december 2007 kreeg het Centrum OASeS (Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad) de opdracht van het Departement Welzijn,...

Praktijkonderzoek lokale netwerken 2010
Document

Dit praktijkonderzoek geeft inzicht in het proces dat de betrokken actoren afleggen bij de visieontwikkeling en realisatie van het...

Document

De Cluster 'participatie' van lokaal sociaal beleid-Roeselare vroeg aan het project 'Over de Zulle' om een aanzet te geven voor een haalbare en...

Een bruisend beleid. Investeren in dialoog loont. Samenwerking tussen verenigingen waar armen het woord nemen en lokale besturen onder de loep!
Document

Sinds 2004 is het decreet lokaal sociaal beleid in werking. In dat kader heeft RIMO Limburg een onderzoek verricht bij negen Limburgse...

Document

Een sociale wetenschapper die naar de armoedeverenigingen kijkt, moet vaststellen dat we hier te maken hebben met een soort van anomalie. Armen...

Document

De lokale besturen spelen een cruciale rol in de aanpak van de welzijnsproblematiek. Van hen wordt verwacht dat ze veel meer dan in het verleden...

Pages

  • 1
  • 2