Kenniscentrum

216 resultaten
Iedereen erbij en actief. Actief burgerschap en kansengroepen

'Iedereen erbij en actief, actief burgerschap en kansengroepen' is een themanummer van het tijdschrift Perspectief, ontwikkelt door...

Dossier bij de praktijktafel 'Bereiken van mensen in armoede'
Dossier

Mensen in armoede vinden, bereiken én betrekken bij een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie is verre van evident. Tijdens de Demos Praktijktafel...

Document

De Cluster 'participatie' van lokaal sociaal beleid-Roeselare vroeg aan het project 'Over de Zulle' om een aanzet te geven voor...

Een bruisend beleid. Investeren in dialoog loont. Samenwerking tussen verenigingen waar armen het woord nemen en lokale besturen onder de loep!
Document

Sinds 2004 is het decreet lokaal sociaal beleid in werking. In dat kader heeft RIMO Limburg een onderzoek verricht bij negen Limburgse...

Document

Een sociale wetenschapper die naar de armoedeverenigingen kijkt, moet vaststellen dat we hier te maken hebben met een soort van anomalie. Armen...

Document

De lokale besturen spelen een cruciale rol in de aanpak van de welzijnsproblematiek. Van hen wordt verwacht dat ze veel meer dan in het verleden...

Pages