Kenniscentrum

132 resultaten
Meet en greet met een participatieproject in de sport - het nieuwe totaalvoetbal - Momenten #14
Artikel

In 2014 startten zowel Buurtsport Brussel als de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond een participatieproject op, waarmee ze respectievelijk op lokaal...

Column - Het verhaal van Cindy en prins Ali
Artikel
Tatjana Van Driessche & Bart Rogé over sporten met een hoofddoek (2015) Je hoeft niet ver toe zoeken naar vormen van solidariteit in...
Artikel

Minder dan andere jeugd zouden jongeren uit kansarme milieus kunnen profiteren van het positieve wat onderwijs, vrije tijd en het gezinsleven te...

Artikel

Het is belangrijk om als samenleving te streven naar gelijkwaardigheid, autonomie, non-discriminatie, participatie, redelijke aanpassingen en...

foto (c) Psylos
Praktijk

De voorbije twee jaren hebben Psylos vzw en haar clubs Stap je mee? ontwikkeld. Stap je mee? is een uniek wandelproject dat...

Brochure Start to sport: 50+'ers met een migratie-achtergrond

De Vlaanderen in Actie-rondetafel ‘Sport en bewegen voor ouderen’ (juni 2011) leerde ons dat Vlaanderen maar over weinig expertise en good...

Onderzoek rond sport en kansengroepen
Artikel

In de eerste editie van het tijdschrift Sport en Strategie werden enkele pagina's gewijd aan lopend en...

Stimuleren van de sportdeelname van kinderen in armoede
Document

Laat ondersteuning direct ten goede komen aan kinderen in armoede. Betrek ouders bij de sportkeuze van hun kinderen en benader kinderen in de...

Sportwereld en jeugdwelzijnswerk op weg naar partnership
Artikel

Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, zeg maar jeugdwelzijnswerk, is ondenkbaar zonder bewegingsactiviteiten, recreatieve...

Tewerkstelling in de sport - Traject kortgeschoolden

Sport kan bijdragen binnen diverse sectoren om kortgeschoolden vlotter aan werk te helpen. Professor Marc Theeboom en onderzoeker Zeno Nols van de...

Pages