Kenniscentrum

161 resultaten
Column - Het verhaal van Cindy en prins Ali
Artikel
Tatjana Van Driessche & Bart Rogé over sporten met een hoofddoek (2015) Je hoeft niet ver toe zoeken naar vormen van solidariteit in...
Verschillen die het verschil maken - Onderzoek naar de impact van groepssamenstelling op leerervaringen van kansarme meisjes
Artikel
Minder dan andere jeugd zouden jongeren uit kansarme milieus kunnen profiteren van het positieve wat onderwijs, vrije tijd en het gezinsleven te...
Hoe sport de participatie van mensen met een beperking kan versterken
Artikel
Het is belangrijk om als samenleving te streven naar gelijkwaardigheid, autonomie, non-discriminatie, participatie, redelijke aanpassingen en...
foto (c) Psylos
Praktijk

De voorbije twee jaren hebben Psylos vzw en haar clubs Stap je mee? ontwikkeld. Stap je mee? is een uniek wandelproject dat...

Brochure Start to sport: 50+'ers met een migratie-achtergrond
Publicaties

De Vlaanderen in Actie-rondetafel ‘Sport en bewegen voor ouderen’ (juni 2011) leerde ons dat Vlaanderen maar over weinig expertise en good...

Onderzoek rond sport en kansengroepen
Artikel

In de eerste editie van het tijdschrift Sport en Strategie werden enkele pagina's gewijd aan lopend en...

Stimuleren van de sportdeelname van kinderen in armoede
Document

Laat ondersteuning direct ten goede komen aan kinderen in armoede. Betrek ouders bij de sportkeuze van hun kinderen en benader kinderen in de...

Sportwereld en jeugdwelzijnswerk op weg naar partnership
Artikel

Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, zeg maar jeugdwelzijnswerk, is ondenkbaar zonder bewegingsactiviteiten, recreatieve...

Tewerkstelling in de sport - Traject kortgeschoolden
Publicaties

Sport kan bijdragen binnen diverse sectoren om kortgeschoolden vlotter aan werk te helpen. Professor Marc Theeboom en onderzoeker Zeno Nols van de...

Sportparticipatie: uitdagingen voor wetenschap en beleid
Document

Koen Breedveld is sinds mei 2013 bijzonder hoogleraar Sportsociologie en sportbeleid aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij directeur van...

Pages