Kenniscentrum

158 resultaten
foto (c) Psylos
Praktijk

De voorbije twee jaren hebben Psylos vzw en haar clubs Stap je mee? ontwikkeld. Stap je mee? is een uniek wandelproject dat...

Brochure Start to sport: 50+'ers met een migratie-achtergrond
Publicaties

De Vlaanderen in Actie-rondetafel ‘Sport en bewegen voor ouderen’ (juni 2011) leerde ons dat Vlaanderen maar over weinig expertise en good...

Onderzoek rond sport en kansengroepen
Artikel

In de eerste editie van het tijdschrift Sport en Strategie werden enkele pagina's gewijd aan lopend en...

Stimuleren van de sportdeelname van kinderen in armoede
Document

Laat ondersteuning direct ten goede komen aan kinderen in armoede. Betrek ouders bij de sportkeuze van hun kinderen en benader kinderen in de...

Sportwereld en jeugdwelzijnswerk op weg naar partnership
Artikel

Jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, zeg maar jeugdwelzijnswerk, is ondenkbaar zonder bewegingsactiviteiten, recreatieve...

Tewerkstelling in de sport - Traject kortgeschoolden
Publicaties

Sport kan bijdragen binnen diverse sectoren om kortgeschoolden vlotter aan werk te helpen. Professor Marc Theeboom en onderzoeker Zeno Nols van de...

Sportparticipatie: uitdagingen voor wetenschap en beleid
Document

Koen Breedveld is sinds mei 2013 bijzonder hoogleraar Sportsociologie en sportbeleid aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij directeur van...

Sport Extended. Aan de slag met de maatschappelijke meerwaarde van sport in steden
Document

Vijf jaar geleden doken we met JES in de particuliere wereld van de stedelijke sportclubs. En of ze nu gewerkt hebben met thaiboksers, urban...

foto_vierdewereldgroepaalst_devierwielers
Praktijk

Met het sportparticipatieproject wil de vereniging enerzijds hun cultuurwerking uitbreiden naar het luik sport en beweging. Er is nood aan...

special-olympics1
Document

Vanaf 2000 werd in Nederland beslist om de sport voor mensen met een handicap zoveel mogelijk vanuit de reguliere kaders binnen de georganiseerde...

Pages