Kenniscentrum

161 resultaten
Sportdiensten zetten hun schouders onder een sociaal vrijetijdsbeleid
Artikel

Samen met andere diensten en organisaties kan de sportdienst werk maken van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Sportdiensten springen...

hip_logo
Praktijk

Dit project kwam er op vraag van mensen in armoede en de sportdienst. Via een aanpak op twee sporen vinden mensen de weg naar sport. Enerzijds is...

Sport en Interculturaliteit. Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving
Document

Begin 2011 gaf Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Philippe Muyters aan een groep experts uit de sport-...

start to sport
Document

Met dit sportproject speelt de8 in op een reële nood vanuit Antwerpse 50+’ers van diverse afkomst en een vraag vanuit seniorensportfederaties en...

jespo+
Praktijk

Het project Jespo+ is ontstaan uit de ervaringen van Jespo’s vorige participatieproject ‘...

jespo
Praktijk

Vanuit de raad van bestuur werd het initiatief genomen om als sociale sportorganisatie een participatieproject op te zetten dat tegemoet komt aan...

krap op sportkamp

Minister Muyters liet in het kader van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding een toolkit ontwikkelen voor sportfederaties, die hen moet...

Dossier bij de praktijktafel 'Sport voor Allen, ook voor mensen in armoede'
Dossier

Sport voor allen, ook voor mensen in armoede. Het is echter niet evident als sportdienst of sportclub om mensen in armoede te bereiken en de kans...

DIPLOMAWERKING BOCCIA - IE vzw - Vereniging voor Infantiele Encefalopatie Hersenverlamming - Herentals
Praktijk

Boccia is een balspel voor mensen met ernstige motorische problemen. Om een volwaardige competitie tussen deze spelers te kunnen organiseren, is...

dossier bij het vormingstraject sport en armoede
Dossier

In het najaar van 2011 organiseerden ISB, Demos en het Vlaams Netwerk voor verenigingen waar armen het woord nemen twee vormingsmomenten voor...

Pages