Kenniscentrum

158 resultaten
start to sport
Document

Met dit sportproject speelt de8 in op een reële nood vanuit Antwerpse 50+’ers van diverse afkomst en een vraag vanuit seniorensportfederaties en...

jespo+
Praktijk

Het project Jespo+ is ontstaan uit de ervaringen van Jespo’s vorige participatieproject ‘...

jespo
Praktijk

Vanuit de raad van bestuur werd het initiatief genomen om als sociale sportorganisatie een participatieproject op te zetten dat tegemoet komt aan...

krap op sportkamp

Minister Muyters liet in het kader van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding een toolkit ontwikkelen voor sportfederaties, die hen moet...

Dossier bij de praktijktafel 'Sport voor Allen, ook voor mensen in armoede'
Dossier

Sport voor allen, ook voor mensen in armoede. Het is echter niet evident als sportdienst of sportclub om mensen in armoede te bereiken en de kans...

DIPLOMAWERKING BOCCIA - IE vzw - Vereniging voor Infantiele Encefalopatie Hersenverlamming - Herentals
Praktijk

Boccia is een balspel voor mensen met ernstige motorische problemen. Om een volwaardige competitie tussen deze spelers te kunnen organiseren, is...

dossier bij het vormingstraject sport en armoede
Dossier

In het najaar van 2011 organiseerden ISB, Demos en het Vlaams Netwerk voor verenigingen waar armen het woord nemen twee vormingsmomenten voor...

g-sport_medaille
Artikel

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot de gehandicaptensport in Nederland. De afgelopen jaren hebben...

g_judo_sport_op_maat
Artikel

De facultatieve opdracht prioriteitenbeleid voor sportfederaties wil de sportparticipatie van bijzondere doelgroepen en hun aansluiting bij een...

gsportintopvorm
Artikel

Sport voor mensen met een handicap (kortweg G-sport) komt de voorbije jaren prominenter in beeld binnen het Vlaamse sportlandschap. De G-...

Pages