Kenniscentrum

158 resultaten
Brussels homeless soccer - CAW Archipel & HOBO vzw - Brussel
Praktijk

Hobo het dagcentrum voor thuislozen biedt allerlei acitiviteiten aan met als doel een sociaal netwerk op te bouwen en zo het sociaal isolement te...

Blackhawks en brede school Brugse Poort - Blackhawks Gent Laarne Basket
Praktijk

Coaches van de basketbalclub gaan in de scholen verbonden aan de Brede School basketbalinitiaties geven. De eerste keer gebeurt dit in de turnles...

Jes proeftuin
Artikel
De proeftuin Sport in Grootsteden toont duidelijk aan welke specifieke uitdagingen zich opdringen in de brede sportsector. In 2008 kreeg JES – het...
Dēmos sprak met Dieter Luypaert, coördinator Buurtsport, Aalst
Artikel

Netwerking zit duidelijk in het DNA van Buurtsport in Aalst. Zowel in de aansturing van de werking als op de werkvloer komen verschillende actoren...

Wij sporten mee. Verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren
Publicaties van démos

Er zijn sportclubs die er bijzonder goed in slagen om jongeren te bereiken die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. De vraag...

START TO SPORT - Antwerps Minderhedencentrum De8 - Antwerpen
Praktijk

Start To Sport is een pilootproject van De8 in samenwerking met Buurtsport Oud-Borgerhout dat op 1 maart 2012 van start is gegaan. Samen willen ze...

wijkcentrum_dekring
Praktijk

Het project S(UP)PORT! is een vervolg op het HIP-project van Wijkcentrum de Kring. Centraal staat duurzame sportparticipatie van mensen in armoede...

Sportdiensten zetten hun schouders onder een sociaal vrijetijdsbeleid
Artikel

Samen met andere diensten en organisaties kan de sportdienst werk maken van vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. Sportdiensten springen...

hip_logo
Praktijk

Dit project kwam er op vraag van mensen in armoede en de sportdienst. Via een aanpak op twee sporen vinden mensen de weg naar sport. Enerzijds is...

Sport en Interculturaliteit. Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving
Document

Begin 2011 gaf Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Philippe Muyters aan een groep experts uit de sport-...

Pages