Kenniscentrum

158 resultaten
aaron-fotheringham.jpg
Document

In haar masterproef gaat Elisabeth Cans op zoek naar cijfermateriaal over de verhouding tussen vraag en aanbod op vlak van sport bij mensen met...

g-sport
Document

Dit onderzoek van de VU Brussel ondersteunde een kernwerkgroep in het formuleren en wetenschappelijk onderbouwen van doelstellingen...

wheelchair-abseil
Document

In dit item twee brochures over toegankelijke sportinfrastructuur. (1) Een brochure van Stichting Onbeperkt Sportief uit Nederland over de...

special_olympics_world_games
Document

In 2008 heeft het Mulier Instituut een nulmeting verricht naar de sportdeelname van mensen met een handicap. Op basis van deze nulmeting (te...

zokanhetook
Document

Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat mensen met een handicap kunnen bewegen en sporten. Met het landelijke programma Zo kan het ook...

sportenbeperking
Document

Kinderen en jongeren in het buitengewoon onderwijs sporten minder dan hun leeftijdsgenoten zonder handicap. Om dat te veranderen hebben...

ridersdisability
Document

Naar aanleiding van een Europees uitwisselingsproject waarin 18 universiteiten betrokken waren, werd deze praktische gids ontwikkeld over de...

jespo2
Artikel

In het kader van het Participatiedecreet kunnen vzw’s twee keer per jaar een subsidieaanvraag voor participatieprojecten indienen. Het doel van...

Interculturalisatie van de KVV en zijn clubs - Koninklijke Vlaamse Voetbalbond
Praktijk

De grootste recreatieve voetbalbond stippelde een project uit om de interculturalistatie van de eigen organisatie en hun leden te vergroten. Dit...

Ladies on the move - IVCA - Antwerpen
Praktijk

Ladies on the move is een sportparticipatieproject georganiseerd vanuit een welzijnsorganisaties met activiteiten op maat van de vrouwen zelf....

Pages