Kenniscentrum

Dēmos onderzoekt beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen die de culturele, jeugd(werk) en sportsector vormgeven. Dat doen we niet alleen. Onze eigen onderzoeksresultaten en die van andere brengen we samen in dit online kenniscentrum. In de linker kolom kan je zoekresultaten filteren en jouw kennisitem aanbieden. Contacteer ons met vragen en aanvullingen op info [at] demos.be.

1258 resultaten
Cultuur nieuwe stijl. Praktijkboek community arts en nieuwe cultuurfuncties
Publicaties

Dit praktijkboek biedt beleidmedewerkers, sociale en creatieve professionals, opdrachtgevers en opdrachtnemers, concrete instrumenten voor het...

De stad: Eén podium. 20 jaar sociaal-artistiek werk in Gent.
Boek

Lang voor 'sociaal-artistiek' in Vlaanderen een begrip werd, voerde de Stad Gent al een bewust beleid rond de actieve betrokkenheid van meer...

Publicaties

Reith, M. (2012). Verbinding door verbeelding. Hoe kunst en samenleving elkaar versterken in Gelderland. Utrecht: CAL-XL.

Steeds meer...

CROSSING - Vormingscentrum Foyer vzw - Brussel
Praktijk

Een locatietheaterproject rond het gegeven oversteken, loslaten, overleven en integreren in de veelculturenstad Brussel. Maatschappelijk zeer...

wijkcentrum_dekring
Praktijk

Het project S(UP)PORT! is een vervolg op het HIP-project van Wijkcentrum de Kring. Centraal staat duurzame sportparticipatie van mensen in armoede...

damlavzw_moederinverschillendeculturen
Praktijk

In de reeks activiteiten, georganiseerd door Damla ter gelegenheid van Moederdag, kwamen op 16 mei Limburgse moeders, die tot verschillende...

Cultuurparticipatie in de Centrale Gevangenis van Leuven - Beschermcomité dienst voor maatschappelijke re-integratie - Leuven
Praktijk

Dit project onderzoekt hoe de cultuurparticipatie van gedetineerden gestimuleerd kan worden en hoe het cultuuraanbod in de Centrale Gevangenis...

pasform_tievo
Document

Nederlands onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van personen met een beperking die zelfstandig wonen. Het onderzoek onderscheid een zestal types...

voc_opstap
Document

Hoort de vrijetijdsbesteding van personen met een beperking nu thuis onder 'welzijn' of onder 'cultuur', 'jeugd' en 'sport'? Dat was de centrale...

marjorie_kamys_cotera_texastribune
Document

In 2010 kende de Nederlandse organisatie 'movisie' een diversiteitsprijs toe aan die projecten die mensen met een beperking in staat stellen hun '...

Pages