Kenniscentrum

147 resultaten
Lokaal netwerk Gent
Lokaal Netwerk

Het netwerk vrijetijdsparticipatie Gent werkt vanuit een gedeelde visie, die in overleg met de betrokkenen verder wordt ontwikkeld en...

Lokaal netwerk Aalst
Lokaal Netwerk

De voordelen van de digitalisering van de UiTPas zijn zeer gunstig met betrekking tot marketing, rapportage, wegwerken van stigmatisering,… Het...

Lokaal netwerk Zwalm
Lokaal Netwerk

De invoering van een kansenpas was hét speerpunt voor de eerste afsprakennota. De vrijetijdspas blijft behouden, maar de gemeente Zwalm zal ervoor...

Menen (West-Vlaanderen)
Lokaal Netwerk

Om zo veel mogelijk mensen te stimuleren om deel te nemen aan activiteiten op het vlak van cultuur, jeugd en sport startte Menen in februari 2012...

Waregem (West-Vlaanderen)
Lokaal Netwerk

Dankzij de goede samenwerking met het OCMW binnen het netwerk van Waregem worden OCMW klanten bereikt via de maatschappelijk werkers....

Oostrozebeke (West-Vlaanderen)
Lokaal Netwerk

In 2011 werd reeds een afsprakennota ingediend door het gemeentebestuur en het OCMW. Gezien Oostrozebeke een kleine gemeente is en het...

Wervik (West-Vlaanderen)
Lokaal Netwerk

Sinds 1997 sloegen Stad Wervik en het OCMW voor de eerste maal de handen in elkaar om de vrijetijdsparticipatie van maatschappelijk kwetsbare...

Zonnebeke (West-Vlaanderen)
Lokaal Netwerk

In de beleidsplanning die in deze legislatuur in Zonnebeke opgemaakt wordt, is er duidelijk sprake van de betrokkenheid van kansengroepen (onder...

Oostkamp (West-Vlaanderen)
Lokaal Netwerk

In het kader van het cultuurbeleidsplan 2003-2007 kwam er in Oostkamp een werkgroep samen om de participatie van kansarmen aan het culturele leven...

Meulebeke (West-Vlaanderen)
Lokaal Netwerk

Vanuit het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2014 was er in Meulebeke al ruime aandacht voor het versterken van de cultureel-sportieve en sociale...

Pages