Kenniscentrum

Dēmos onderzoekt beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen die de culturele, jeugd(werk) en sportsector vormgeven. Dat doen we niet alleen. Onze eigen onderzoeksresultaten en die van andere brengen we samen in dit online kenniscentrum. In de linker kolom kan je zoekresultaten filteren en jouw kennisitem aanbieden. Contacteer ons met vragen en aanvullingen op info [at] demos.be.

1257 resultaten
Dossier bij de praktijktafel 'Actieve cultuurparticipatie van mensen in armoede'
Dossier

Naast het werken met kortingssystemen kan je binnen de context van de lokale netwerken ook ‘actieve’ cultuurparticipatie bevorderen. Zelf cultuur...

Samen ’n koffie en dan actie! Negen praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Het Sport voor Allen-beleid draagt het laten participeren van elke Vlaamse burger hoog in het vaandel, ook zij die dit tot op heden niet of...

Hoeveel politiek kan de kunst verdragen? BAVO (2008)
Artikel

Bavo, een samenwerking van architecten/filosofen Gideon Boie en Matthias Pauwels, onderzoekt de politieke dimensie van kunst, architectuur en...

enter: sociaal-artistieke piraterij
Publicaties van démos

De afgelopen tien jaar nam de sociaal-artistieke praktijk in Vlaanderen een hoge vlucht. Vandaag is deze kunstpraktijk even veelzijdig als complex...

Iedereen erbij en actief. Actief burgerschap en kansengroepen
Publicaties

'Iedereen erbij en actief, actief burgerschap en kansengroepen' is een themanummer van het tijdschrift Perspectief, ontwikkelt door Sociumi –...

Lokale netwerken - Momenten #7 (2010). Momenten met focus op vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

"Een menselijke samenleving,” schreef Jaco Van Dormael “mag alleen trots zijn als ze geen armoede kent, niet omdat ze rijk is.” Anderen zeggen dat...

Dossier bij de praktijktafel 'Bereiken van mensen in armoede'
Dossier

Mensen in armoede vinden, bereiken én betrekken bij een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie is verre van evident. Tijdens de Demos Praktijktafel...

ketfootplus
Praktijk

Ketfoot-plus is een voetbalploeg voor kinderen met een beperking die in een gewone voetbalploeg moeilijk kunnen functioneren om welke reden dan...

SPORT EN DIVERSITEIT - Antwerps minderhedencentrum de8 - Antwerpen
Praktijk

Sport en diversiteit is een project opgezet door het Antwerps minderhedencentrum de8 in samenwerking met Bloso, ISB, VSF, stadslabo Jes en vzw...

mechelsehattrick
Praktijk

Met het project ‘Mechelse Hattrick’ willen Racing Mechelen en KV Mechelen, de twee rivaliserende voetbalclubs uit de Dijlestad, de sociale...

Pages