Actieonderzoek jeugdwerk en sociale integratie

16 projecten krijgen de kans om bij te leren over 'jeugdwerk en sociale integratie'. Demos kreeg van de Vlaamse overheid een onderzoeksopdracht om de leerresultaten van die projecten aan de oppervlakte te brengen en te vertalen naar concreet bruikbare resultaten. Met diepte-interviews en groepsbijeenkomsten willen we verschillende leerervaringen en perspectieven aan de oppervlakte brengen.