Kenniscentrum

Dēmos onderzoekt beleids- en maatschappelijke ontwikkelingen die de culturele, jeugd(werk) en sportsector vormgeven. Dat doen we niet alleen. Onze eigen onderzoeksresultaten en die van andere brengen we samen in dit online kenniscentrum. In de linker kolom kan je zoekresultaten filteren en jouw kennisitem aanbieden. Contacteer ons met vragen en aanvullingen op info [at] demos.be.

1258 resultaten
Beginners mind. Als een leek beginnen aan je project.
Methodiek

Participatieprojecten gaan vaak over het zoeken naar een andere aanpak van je dagelijkse werking. Onvermijdelijk heb je al heel wat ideeën en...

Stakeholdersanalyse - Met wie moeten we rekening houden in ons project?
Methodiek

Een stakeholdersanalyse is een eenvoudig instrumentje om zicht te krijgen op de verschillende belanghebbenden bij je project(idee). Een...

Best persons - laat je inspireren door de geknipte personen
Methodiek

We zoeken zo graag naar goede praktijken. Maar uit een recent Nederlands onderzoek in kansarme buurten blijkt dat het dikwijls individuen zijn die...

Freewriting - je bestaande kennis over een onderwerp aanspreken
Methodiek

‘Freewriting’ is een techniek om ideeën en inzichten op te doen over een onderwerp of vraag waar je mee bezig bent. Gedurende een bepaalde...

Photovoice
Methodiek

Photovoice is een participatieve methode, ontwikkeld in de Verenigde Staten aan het einde van de twintigste eeuw. Aan de hand van fotografie...

geëngageerde_tiener
Document

Eerder onderzoek uit 2002 - Hello! Are you listening? - bracht de diepe kloof aan het licht tussen het officiële discours op vlak van...

Wij sporten mee. Verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren
Publicaties van démos

Er zijn sportclubs die er bijzonder goed in slagen om jongeren te bereiken die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. De vraag...

pameijer-niemandminder
Dossier

Hoe staan mensen met een migratieachtergrond tegenover (verstandelijke) beperking? Zorgt hun achtergrond voor extra drempels als ze gebruik willen...

What do you think? Creative Youth Consultation and participation toolkit.
Methodiek

Enyan is een Brits steunpunt en belangenbehartiger voor iedereen die kunst gebruikt in het werken met kinderen en jongeren. In deze publicatie...

Pages