Vrije tijd in de netwerkgemeente

Met het Participatiedecreet zet de Vlaamse overheid in op lokale netwerken die participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sport wegwerken. Dēmos ondersteunt deze netwerken. Hier lees je hoe.

Pages